ruimte voor de rivier

Projectpresentatie bestaande uit fly-by beelden en belevings impressies vanuit een aantal standpunten in het landschap. Naast publieksvoorlichting worden de beelden ook ingezet voor overleg met omwonenden bij vragen over uitzicht en privacy.
Maken luchtfoto’s, 3D-model, projectie toekomstig landschap.

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta.