samen maken we het reggedal

 

Inspiratieboek over de reggeherstelprojecten en de invloed ervan op het landschap. Dankzij deze projecten komt er meer ruimte voor de rivier, natuur en recreatie, maar het veroorzaakt ook bedrijfsverplaatsingen en verandering van functie van grond. In dit boek bekijken we deze grote veranderingen vanuit het perspectief van de bewoners van het Reggedal. Ze vertellen ons over de samenwerking met anderen, hun ideeën, wensen en suggesties. Daarnaast geven zij hun visie op de toekomst van het Reggedal.
(Redactie, fotografie, illustraties, vormgeving boek en website.)