de klinkenberg

In Zuid Oost Drenthe ligt aan de Geeserstroom een geheimzinnig heuveltje in het landschap. Op deze plek stond vroeger een Mottekasteel. Volgens de mensen uit het dorp spookt het daar…
acteurs: Wouter Bochanen, Jules van Rijn Gert-Jan Oosting en Marjolein Halm.
Conceptontwikkeling, research, script, illustraties en animatie.
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen.