zwartsluis Knooppunt land en water

Ontwikkeling van het masterplan recreatie en toerisme voor Zwartsluis. Als uitgangspunt is ingezet op het begrip ‘sense of place’. Aan de hand hiervan is een belevingskaart recreatie en toerisme opgesteld, met daarin opgenomen ‘kernkwaliteiten, verbeterpunten en kansen’ voor Zwartsluis en het omliggende gebied. Vervolgens zijn een aantal aanbevelingen en projectvoorstellen uitgewerkt. in opdracht van Stichting Fortresse, Zwartsluis.